2013

Sverige upplevs som mest korrupt i Norden

2013-04-09 Riksdag & Department

Svenskarna tror i mycket större utsträckning än övriga nordbor att deras politiker och tjänstemän är korrupta, skriver Riksdag & Departement med anledning av ”Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska” Resultaten är klart oroväckande, anser forskarna som gjort studien. Tidningen har intervjuat IFN-forskaren Andreas Bergh som förklarar att "det kan vara så att svenska medborgare ser något som inte syns i internationella mätningar av graden av korruption. I så fall är det djupt problematiskt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se