2013

Korrupta kommuner?

2013-04-10 Allehanda, Sundsvalls Tidning

I en ledare som publiceras i flera tidningar kommenterar Marcus Bohlin ”Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska” som har två IFN-forskare som medförfattare. Tidningen menar att en mer  lättöverskådliga, begripliga och kanske framförallt över kommungränserna jämförbara kommunala redovisningar "Vore onekligen ett steg i rätt riktning". "På sikt måste målet ändå vara att samtliga kommuner ska erbjuda en transparent redovisning av sin verksamhet – också de delar som drivs i bolagsform – och att detta ska finna tillgängligt på nätet för alla som vill ta del av informationen. Den moderna informationstekniken kan, om den används rätt, göra det enklare att avslöja den eventuella korruption som förekommer. "

Läs mer i Allehanda

Läs mer i Sundsvalls Tidning

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se