2013

Banking Risks Spur Talk of 20% Buffers in Sweden

2013-04-16 Bloomberg

Svenska ekonomer diskuterar om man bör kräva ännu hårdare kapitalkrav för banker än vad som överenskommits efter den senaste vågen av åtstramningar. IFN-forskaren Assar Lindbeck intervjuas av Bloomberg News och förklarar bland annat att kapitalkraven för bankerna helt bör "höjas avsevärt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se