2013

Politik är konst mellan trams och tungsinne

2013-04-18 Södermanlands Nyheter

I en ledare skriver SN om en första debatt anordnad av den nya EU-tankesmedjan Forum. Medverkande var bland andra IFN-forskaren Assar Lindbeck. Tidningen menade att debatten var djuplodande och svårtuggad: "Men mycket mer krävs av den nya tankesmedjan som vill debattera komplexa samhällsfrågor med medborgare som är föga intresserade. Det är politikens demokrat­iska legitimitet som står på spel och därför är debatten viktig."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se