2013

Guldläge för Silver

2013-04-20 Axess Magasin

Den amerikanske prognosgurun Nate Silver viktar mätningar från olika institut och lyckades i senaste amerikanska presidentvalet pricka rätt i 49 av 50 delstater. I Axess för april är bland andra Richard Öhrvall, IFN, intervjuad om möjligheterna att överföra Silvers metoder till Sverige.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se