2013

Granskningen måste bli bättre

2013-05-03 Sveriges Radio

Andrea Bergh, IFN, intervjuas i P4 Östergötland med anledning av den ESO-rapport om korruption i svenska kommuner som han är medförfattare till. P 4 skeriver: "svenskar misstror offentliga tjänsteman och kanske har vi fog för det. Det konstaterar nationalekonomen Andreas Bergh ..."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se