2013

Välkommen vändning om likvärdighet

2013-05-04 Barometern

I en krönika i barometerns skriver Daniel Braw. Han menar att utbildning är olik andra tjänster, och då inte enbart för att det råder skolplikt. Daniel Braw hänvisar till Jonas Vlachos, affilierad till IFN, som "har påpekat, svårt att göra informerade val, det är svårt att byta om man är missnöjd och det är svårt att i efterhand bedöma utbildningens kvalitet. De mekanismer som gör att andra marknader fungerar, saknas med andra ord här".
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se