2013

Färre snabbväxare med höga entreprenörskatter

2013-05-13 Svenska Näringsliv

Brist på kapital gör att nystartade entreprenörsdrivna företag har svårt att rekrytera och behålla nyckelpersoner, skriver Svenskt Näringsliv i en nyhetsartikel från en debatt där Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, IFN, presenterade en studie om beskattning av personaloptioner i tolv länder. Svenskt Näringliv skriver: Att sänka skatten på personaloptioner kopplade till anställning skulle vara ett billigt sätt för staten att få fler nya och snabbväxande företag i Sverige, enligt Magnus Henreksson och Tino Sanandaji. Förslaget har bland annat anammats i en motion av Miljöpartiet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se