2013

Countries with more open economies are less homophobic, but not less racist

2013-05-15 Foreign Policy

I ett working paper (IFN nr 918) har Niclas Berggren och Therese Nilsson undersökt ett 65-tal länder och funnit "att ett lands rättsliga regelverk och en stabil och trovärdig penningpolitik bidrar till ökad tolerans mot homosexuella".  Skribenten i Foreign Policy  säger sig tvivla på det positiva i budskapet att folk i avreglerade ekonomier är mer toleranta mot dem som inte uppfattas som ett ekonomiskt hot. "Men med ökande invandrarfientliga stämningar i många västerländska stater i kombination med lagar som skyddaa de homosexuellas rättigheter och att samkönade äktenskap blir allt vanligare, låter detta inte helt otroligt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se