2013

A fascinating map of the world’s most and least racially tolerant countries

2013-05-15 Washington Post

I en artikel studerar och kommenterar Washington Post ett working paper skrivet av Niclas Berggren och Therese Nilsson. Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Kyklos, titeln är "Does Economic Freedom Foster Tolerance?" Artikeln i Washington Post har kommenterats av fler än  2.300 läsare, fått fler än 60.000 gilla på Facebook och renderat fler än 4.500 tweets (20 maj 2013).

Noteras bör att Max Fishers data i Washington Post inkluderar fler länder än de som återfinns i Berggren och Nilssons studie, och de datafel för Bangladesh och Hong Kong, som nämns i slutet av Fishers artikel, är irrelevanta för deras resultat, eftersom de två länderna inte ingår i deras studie.

Läs artikeln

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se