2013

Rankning dåligt verktyg för kommunal utveckling

2013-05-16 Dagens Nyheter

I ett inlägg på DN debatt hänvisar statevetarna Gissur Ó. Erlingsson och Anders Sundell till forskning av Jonas Vlachos som är affilierad till IFN. "Vi har i nyhetsartiklar sett flera oroande exempel på hur kommunpolitiker pratat om vikten av att prestera bra på de indikatorer som mäts, snarare än att förbättra det rankningarna verkligen är tänkta att mäta. I fallet 'företagsklimat' kan detta vara olyckligt, då det är tveksamt – som exempelvis nationalekonomen Jonas Vlachos konstaterat – om ett gott företagsklimat är en förutsättning för lokal tillväxt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se