2013

France least tolerant country in Western Europe of homosexuals

2013-05-17 The Telegraph

Artikeln i The Terlegraph hänvisar till forskning av Therese Nilsson och Niclas Berggren och deras studie "Does Economic Freedom Foster Tolerance" som finns i IFN:s working paper serie (nr 918) och som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Kyklos. "Their work found that tolerance of homosexuality is particularly strongly correlated with economic freedom."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se