2013

Varför har vi ett överskott?

2013-05-17 Allehanda.se, m.fl.

"Plötsligt pratar alla om det" skriver Allehanda.se i en ledarkommentar. "Assar Lindbeck, LO, Lars Calmfors, Kjell-Olof Feldt, Göran Persson – en lång rad tunga ekonomiska debattörer uttrycker skepsis över överskottsmålet. Det vill säga att de offentliga finanserna ska gå med överskott på 1 procent av BNP över en konjunkturcykel."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se