2013

”Sverige bör gå i bräschen för nordisk mikrofinans”

2013-05-19 Dagens Nyheter

Lars Oxelheim, IFN, skriver på DN Debatt tillsammans med Pontus Engström, universitetet i Agder, om behovet av mikrofinansiering i Norden. "Mikrofinans förknippas med länder som Bangladesh men går också att anpassa till nordiska förhållanden. Om 25 procent av Nordiska Investerings­bankens kapital riktas mot mikroföretagande kan gradvis 250 000 nya företag finansieras." Författarna menar att Sverige som största ägare i Nordiska Investeringsbanken (NIB) bör Sverige bör gå i bräschen för att ”samhällsekonomisk hänsyn” ges en ny tolkning i ägardirektivet för NIB.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se