2013

Det behövs marknadshyror

2013-05-20 Uppsala Nya Tidning

Bostadsbristen består år efter år, skriver Uppsala Nya Tidning i en ledarkommentar. "Nyligen gick professorn i nationalekonomi Assar Lindbeck ut och pekade på att hyreslagstiftningen dessutom påverkar hela ekonomin negativt på ett större plan." Tidningen avslutar:  "Hyresregleringen gör hyresrätterna så olönsamma att de snabbt minskar i antal. Ytterligare ett exempel på hur hyresregleringen inte bara förlorar utan också motverkar sitt syfte."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se