2013

Klart att förkunskaperna brister

2013-05-20 Svenska Dagbladet

I en ledarnotis skriver PJ Anders Linder om "svaga förkunskaperna hos många högskolestudenter". Han hänvisar till tidskriften Neo och där bland annat till en intervju med Assar Lindbeck, IFN. Han tillfrågas "om han håller med om att många studenter har dåliga förkunskaper. Svaret blir kort och koncist: "Ja, det är klart."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se