2013

Tolerans som frihetens följeslagare

2013-05-20 Smålandsposten

I en ledarkommentar skriver Smålandsposten om en studie av Niclas Berggren och Therese Nilsson som bland andra Washington Post hänvisat till. "Av reaktionerna att döma är det inte så mycket metodiken utan resultatet som gör att denna studie döms ut på förhand. Forskningsresultat där rikare länder i väst rankas högre än fattigare länder i öst, i frågor med en moralisk dimension, bemöts av vänstersinnade människor med ofelbar hysteri. Den vita mannens börda, kolonialism, imperialism, och så läser man inte till slutet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se