2013

Tillbaka till fattigvården

2013-05-22 Aftonbladet

Aftonbladet Kultur skriver om "förödmjukande krav på motprestation för socialbidragstagare". I artikeln sägs bland annat  att "den enda effektstudie som visat på positiva resultat gjordes av nationalekonomen Matz Dahlberg och hans kolleger och rör olika stadsdelar i Stockholm". Kollegorna är Karin Edmark (IFN), Jörgen Hansen och Eva Mörk. Den rapport som åsytas är "Fattigdom i Folkhemmet – från socialbidrag till självförsörjning". Välfärdsrådets rapport 2008.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se