2013

Efterfrågan är inte problemet

2013-05-24 Västerbottens-Kuriren, m.fl.

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika i Västerbottens-Kuriren, på tal om deabtten att "arbetslösheten kan sänkas genom att stimulera efterfrågan": "De senaste 15 åren har varit goda, och svenska hushåll är rikare än någonsin. Alla som arbetar har fått både högre löner och lägre skatter. De som saknar jobb har däremot halkat efter." Andreas Bergh menar att problemet är bland annat "brist på personal med rätt kompetens, monopolavtal, omsorg om stadsmiljön, arbetsmiljöregler, höga arbetskraftskostnader, övertidsregler och mycket annat gör att många jobb aldrig uppstår".

Läs mer i Västerbottens-Kuriren

Denna krönika är även publicerad i Sundsvalls Tidning, Gefle Dagblad, Hela Gotland och Eskilstuna Kuriren.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se