2013

Intervju med Jonas Sjöstedt - ord för ord

2013-05-29 Expressen

Journalisterna Elisabeth Marmorstein och Karl-Johan Karlsson har intervjuat Västerpartiets ledare Jonas Sjöstedt. En av de många frågor gäller småföretagare att V vill slopa dessas möjlighet att undanta två personer från turordningsreglerna i LAS. Expressen skriver: "Enligt en rapport från Institutet för näringslivsforskning har undantaget inneburit att sjukfrånvaron minskat, fler invandrare och personer med en sjukdomshistorik blivit anställda. Om du nu vill vara småföretagens försvarare, varför lyssnar du inte på deras krav?" Jonas Sjöstedt svarar att han "upplever det som ett väldigt politiskt krav som är till för att försvaga fackföreningarnas förhandlingssituation".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se