2013

"Regeringen stryper ännu en kanal"

2013-05-30 IDG.se

Magnus Henrekson, IFN, kommenterar 3:12-reglerna som regeringen föreslår förändringar av: "Man stryper ännu en kanal för möjligheten att bygga upp bolag. I förlängningen leder det här till förmögenhetskoncentration, och det är aldrig bra. Det är mycket bättre om förmögenheter är spridd på många människor" säger Magnus Henrekson.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se