2013

En enda bokstav betyder så mycket

2013-06-03 Sydsvenskan

Sydsvenskan publicerar en längre utredande artikel med anledning av att "andelen lågutbildade ungdomar i Sverige ökar – samtidigt som det finns allt färre jobb för just den gruppen. Det nya betygssystemet bidrar till att klyftorna ökar". Magnus Henrekson, IFN, intervjuas: "Med IG är det klart att man stigmatiserar en människa. Samhället får inte jobba med den här typen av stigmatiserande benämningar för människor." Det är inte bara de icke godkända eleverna som förlorar på det absoluta betygssystemet, menar Magnus henrekson. Ett sådant system uppmuntrar eleverna att lära sig till en viss gräns, men inte längre.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se