2013

Att gynna småföretag kan hämma storföretag

2013-06-04 Dagens Eko

"Om vi har ett regelverk som tenderar att gynna de små företagen så riskerar vi att hämma de stora företagens utveckling. I det långa loppet får vi en snedförskjutning med för många småföretag och för få stora, effektiva företag som kan driva utvecklingen framåt" förklarar Lars Persson, IFN, i en intervju med anledning av en ESO-rapport som han författat tillsammans med Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se