2013

Eleverna får stå för risken

2013-06-04 Blekinge Läns Tidning

Med anledning av aviserade skolnedläggningar hänvisar Irene Wennemo i en ledarkommen till ett inlägg av Jonas Vlachos, affilierad till IFN, på Ekonomistas där han jämför skol- och bankmarknaden. "I båda fallen är kundens investering beroende av om andra väljer att sätta in sina pengar på banken eller välja skolan. Bankrusningar kan uppstå om tilliten till banken sviktar. Samma utveckling ser vi på skolor som är hotade av nedläggning."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se