2013

Skolans 50 mäktigaste

2013-06-04 Skolvärlden

Skolvärlden publicerar en lista på de 50 mäktigaste svenskarna i skolans värld. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, återfinns på plats 21. Om honom skriver Skolv ärlden: !Svuren fiende till lärarlegitimationerna som han menar inte alls höjer lärarnas status. Hans recept är att halvera antalet platser på lärarutbildningarna."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se