2013

Dags att återinföra de relativa betygen?

2013-06-05 Expressen

I en ledarkommentar skriver Ann-Charlotte Marteus att vi inte kan byta betygsystem var femte år. "Men Sverige skulle egentligen behöva en kriskommission som förutsättningslöst gick igenom alla aspekter av skolan - inklusive betygsystemet." I betygsfrågan hänvisar hon till Jonas Vlachos, affilierad till IFN, som hon menar har skrivit mycket klokt i ämnet, "har påpekat att man aldrig hör att någon lärare skulle ha sagt: 'Du får en femma, för fyrorna är slut.'"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se