2013

Villkor för friskolor öppen fråga

2013-06-06 Aftonbladet, m.fl.

I en nyhetsnotis skriver TT om Friskolekommitténs förslag och nedläggning av skolor.  TT skriver att Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN, "tvivlar på att ett vinstdrivande företag kan avkrävas ett löfte om långsiktighet och tvingas att följa det".
Notisen publiceras i närmare 40 tidningar bland annat Svenska Dagbladet, Borås Tidning, Uppsala Nya Tidning och Norrköpings Tidningar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se