2013

Nyföretagande kräver ny form av finansiering

2013-06-08 Hufvudstadsbladet

Lars Oxelheim, IFN, skriver i Hufvudstadsbladet tillsammans med Pontus Engström, universitetet i Agder, om behovet av mikrofinansiering i Norden. "Om 25 procent av Nordiska Investerings­bankens kapital riktas mot mikroföretagande kan gradvis 250 000 nya företag finansieras." De menar att en sådan väg till ett framgångsrikt nyföretagande, som skapar fler jobb, kräver ett tydligt politiskt initiativ från de nordiska regeringarna. Med en ägarandel motsvarande 17,7 procent av NIB bör den finska regeringen snarast ta detta initiativ.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se