2013

Nu har de tröttnat på företagen igen

2013-06-09 Svenska Dagbladet

PJ Anders Linder skriver på SvD:s ledarsida om det växande intresset för dels Riksbankens styrränta, dels överskottsmålet i de offentliga finanserna. Han säger sig ha "svårt att se att ännu en sänkning av den redan låga räntan skulle ha avgörande betydelse för lusten att expandera och anställa i det svenska näringslivet". Vad gäller överskottmålet så hänvisar han bland annat till Assar Lindbeck som "konstaterar att tiderna förändrats och att sjukan som överskottsmålet skulle bota är kurerad". Själv menar PJ Anders Linder att det måhända är "dags för förändring, men gör det då försiktigt och till en fortsatt återhållsam regim".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se