2013

Arbetslöshet och bilbränder

2013-06-13 Sveriges Radio

I Morgonekot P1 samtalar Magnus Henrekson, IFN, och Ann-Kristin Steen, studierektor, om varför det finns en grupp unga som vare sig har arbete eller studerar. Magnus Henrekson menar att det är för stort fokus på teoretisk utbildning. Att vuxenvärlden allt för länge talat om för unga att teoretisk utbildning är det enda rätta, samtidigt som det är svårt att rekrytera till exempelvis äldreomsorgen där det inte krävs högskoleutbildning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se