2013

Expert: Inför lottning på friskolor

2013-06-14 Svenska Dagbladet

Jonas Vlachos som är affilierad till IFN menar att de långa antagningsköerna till vissa friskolor "bidrar till segregationen i skolsystemet". Han menar i första hand att "eftersom skolorna är offentligt finansierade så ska också alla ha lika tillgång till dem". Han vill att vi i Sverige ska få samma system som i USA där skolor med offentligt finansiering lottar in i elever. "Samma system, där lotten får avgöra i stället för kötiden, vill han se för svenska friskolor på grundskolenivå" skriver SvD.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se