2013

Historiens största frihandelsavtal nära

2013-06-19 Svenska Dagbladet

SvD Näringsliv intervjuar Henrik Horn, IFN, om "historiens största frihandelsavtal som är på väg att ta form".  Det här är politiskt mycket känsliga frågor som ska förhandlas, säger Henrik Horn till tidningen. Enligt honom finns det  olika skäl till att frihandelsavtal möter motstånd, bland annat regionala eller bilaterala avtal, som det nu aktuella, som hotar att underminera de mer generella avtal som finns inom ramen för WTO.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se