2013

Inte en formsak

2013-06-20 Helsingborgs Dagblad

I ett ledarstick kommenterar Helsingborgs Dagblad den rapport om privat kontra offentlig arbetsförmedling som Richard Öhrvall, IFN, skrivit för SNS. "Formen för utförandet är, enligt studien, inte avgörande. Något att tänka på för både politiker och de inblandade förmedlingarna."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se