2013

Strukturreformer krävs för Europas ekonomi

2013-06-25 Dagens Nyheter

Det är inte offentliga stimulanser som kan stärka Europas ­ekonomier. Tvärtom är det strukturreformer som krävs för att företagen ska kunna investera och bidra till att få ned skulderna, skriver Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv på DN Debatt. Han påpekar att Sverige är en ljuspunkt i det euroepsika sammahnget och att vändningen här "hänföras till de mycket omfattande ekonomiska reformer som genomförts i Sverige sedan mitten av 1980-talet. Detta har nyligen på ett övertygande sätt visats av ekonomerna Andreas Bergh och Magnus Henrekson i deras bok ”Varför går det bra för Sverige?”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se