2013

Nödvändigt att stärka vård och forskning om psykisk ohälsa

2013-06-26 Läkartidningen

I en debattartikel skriver docent Lena Flyckt, m fl, att enligt prognoserna kommer det att bli allt svårare att få psykiatrisk vård. Författarna hänvisar till Assar Lindbeck, IFN, som "har sammanställt siffror från Kungliga Vetenskapsakademiens granskning och kommit till slutsatsen att svensk psykiatriforskning länge har varit eftersatt. Sammanfattar man alla publicerade vetenskapliga artiklar med högt genomslag ligger svensk psykiatriforskning under genomsnittet i världen, inräknat utvecklingsländer".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se