2013

Hyresregleringen, Persson och synden

2013-06-27 Svenska Dagbladet

I en ledarkommetar skriver Maria Ludvigsson om Nybyggarkommissionen som betår av Agneta Dreber, Göran Persson och Olle Wästberg. 2014 ska dessa presentera förslag på reformer för att bryta bostadsbristen. "Agneta Dreber påminde, utan att nämna själva elefanten, om Lindbeckkommissionen. Även Olle Wästberg hängde på kopplingen till Assar Lindbeck och citerade dennes koncisa beskrivning av svensk bostadspolitik: ”Den är en 70 år lång pågående katastrof.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se