2013

Hägglund svajar om överskottsmålet

2013-07-01 Dagens Industri

I en artikel skriver DI om det så kallade överskottsmålet som innebär att den offentliga sektorn ska går med överskott på 1 procent av BNP i snitt över en konjunkturcykel. "Nu är regeringen attackerad från två håll: Socialdemokraterna, som anser att regeringen bryter mot målet ... och en lång rad ekonomiska bedömare som anser att man bör överge målet". Di hänvisar bland annat till att Assar Lindbeck, IFN, ingår i den senare gruppen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se