2013

Harvardsprofessor: Sverige för dåligt på att integrera invandrare

2013-07-02 Dagens Nyheter

I en nyhetsartikel skriver DN om det seminarium med Harvardprofessorn Niall Ferguson som Svenskt Näringsliv arrangerades och där Assar Lindbeck, IFN, kommenterade. "Det är frestande att bli självgod för ett land som har nått Sveriges framgångar med ekonomin. Men historien visar att det är nödvändigt att ständigt gå vidare om man inte ska tappa sin position. För svensk del återstår mycket när det gäller integration av utlandsfödda vilket visas av oroligheterna i Husby, menar Harvardprofessorn Niall Ferguson."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se