2013

Ekonomer: Gräv ned överskottsmålet

2013-07-03 Svenska Dagbladet

SvD har frågat de 25 högst rankade svenska ekonomerna om det finansiella ramverkets framtid. En majoritet menar att Sverige bör använda mer resurser till att stärka Sverige i stället för att låta statsskulden krympa ytterligare. SvD skriver att i den krets som ifrågasätter det nuvarande överskottsmålet återfinns Magnus Henrekson, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se