2013

Ekonomisk tolerans?

2013-07-09 Magasinet Neo

Niclas Berggren och Therese Nilsson, IFN, har undersökt hur ekonomisk frihet hänger ihop med tolerans. Forskningen refereras i magasinet Neo: "Resultatet av Berggrens och Nilssons studie är att inställningen till homosexuella tycks påverkas positivt av ekonomisk frihet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se