2013

"Kassakon" som sinat

2013-07-24 Norrbotten-Kuriren

I en nyhetsartikel om Vattenfall-affären citerar Norrbotten-Kuriren Henrik Jordahl, IFN. Tidningen skriver: "Vattenfall skulle kunna bli både mer effektivt och lönsamt om bolaget privatiserades, enligt nationalekonomen Henrik Jordahl".  Henrik Jordahl förklarar bland annat att "staten är ofta en väldigt svag ägare".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se