2013

Vattenfall kan slopa utdelningen

2013-07-24 Blekinge Läns Tidning

BLT publicerar en artikel från TT där IFN-forskaren Henrik Jordahl uttalar sig om privat kontra statligt ägande: " Forskningen visar att statliga bolag oftast blir mer lönsamma och mer effektiva om de privatiseras. Vad det beror på kan man inte säga säkert men sannolikt är att just ägarstyrningen blir bättre".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se