2013

Utbilda fler läkare

2013-07-27 Smålandsposten

I en ledare kommenterar Smålandsposten läkarbristen och avslutar med att ge ett nationalekonomiskt perspektiv: "Många av våra största framtidsproblem kan [dock] härledas till insider-outsider dilemmat, så även läkarbristen. Det förutan hade den onödiga låsningen med vår läkarförsörjning varit snudd på omöjlig att förstå. Nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN] har, om inte myntat, så i alla fall populariserat och anpassat konceptet för svenskt bruk. De som har privilegier, som LAS-skydd, hög lön, medbestämmande, är lika måna om att behålla dem ..."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se