2013

Medan vägglössen sprider sig

2013-08-07 Östgöta Correspondenten

I en ledare kommenteras svensk bostadspolitik. Corren  menar att "bostadsbristen har skapats genom politiska regleringar som saboterat marknaden." Tidningen skriver att samtliga riksdagspartier inte ens vill nudda vid det "överskuggande strukturfelet: hyresregleringen anno 1942, eller bruksvärdessystemet, som skapat vad nationalekonomen Assar Lindbeck kallat 'en 70 år lång katastrof'."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se