2013

Svensk bingo nere för räkning

2013-08-10 Dagens Nyheter

Globalisering och internet har ritat om bingokartan, skriver DN Lördag och intervjuar bland andra Joacim Tåg, IFN. "Branschen kommer kanske att minska, men jag tror inte att den behöver dö ut. Hallarna behöver specialisera och nischa sig. För­delen är den sociala samvaron som onlineaktörer inte kan konkurrera med. Dessutom kan onlinebingo locka till sig nya kunder som kan få upp ögonen för att man även kan spela bingo i lokaler."
Hur påverkas framtidsutsikterna av att klientelet är äldre?
– Det behöver inte vara negativt. Vi ser en stor demografisk föränd­ring där vi lever allt längre och där­för kommer att ha fler pensionärer. Vi kommer alltid att ha behov av att mötas och där kan bingohallarna fylla en viktig funktion, förklarar Joacim Tåg för DN.
Vad tycker du om att svenska och utländska bingoaktörer verkar under olika spelregler?
– Man måste komma ihåg att det finns argument för att reglera spel­marknaden. Det kan bli dyrt för samhället om folk blir spelberoen­de. Samtidigt måste man se hur det ser ut i omvärlden. Om många spe­lar onlinebingo hos utländska aktö­rer, hur stor hindrande effekt har då den svenska regleringen? Det kan man diskutera, säger Joacim Tåg.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se