2013

Fasa ut hyresregleringen

2013-08-13 Helsingborgs Dagblad

I en debattartikel skriver Bo Adling, chef Sveriges byggindustrier Helsingborg, att Sverige inte har råd med ytterligare 70 år av en dåligt fungerande hyresmarknad: "Redan för 50 år sedan utkom boken Bostadsbristen, där några framträdande nationalekonomer, bland andra professor Assar Lindbeck (IFN), såg det negativa sambandet mellan hyresregleringen och bostadsbristen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se