2013

Många unga hoppar av kyrkopolitiken

2013-08-14 Kyrkans Tidning

Mer än var tionde kyrkopolitiker lämnar sina uppdrag innan mandatperioden är slut, skriver Kyrkan Tidning. Man har bland andra intervjuat Richard Öhrvall, IFN och SCB. Han slår hål på myten om att avhoppen mest beror på att avhopparna inte trivs i den politiska hetluften.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se