2013

Kvotering leder till sämre samarbete

2013-08-15 Svenska Dagbladet

"Kvotering går emot den grundläggande rättviseprincipen att människor ska belönas efter insats" skriver Ivar Arpi i en ledare i SvD. Han hänvisar till en studie av Johanna Möllerström, Harvard och IFN. Hon har undersökt hur samarbete inom grupper påverkas av kvotering. "En tydlig effekt syntes: När deltagare kvoteras in så minskar samarbetet inom hela gruppen. Inte bara gentemot dem som kvoterats in, utan generellt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se