2013

Slarviga slag mot Slagen Dam

2013-08-15 Ekonomistas

I ett inlägg i Ekonomistas har Olle Folke och Johanna Rickne, IFN, tillsammans med Petra Ornstein, Uppsala universitet, granskat granskningen av rapporten Slagen Dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige: En omfångsanalys (2001). En granskning som initierats av Uppsala universitet.

Kritikerna av rapporten har ifrågasatt slutsatsen att våld förekommer inom alla samhällsklasser. Att det är ett missförstånd att det är ”vissa män” som är våldsamma.

”Vi anser att det finns stora brister i analysen och tolkningen som leder fram till granskarnas slutsats” skriver Folke, Ornstein och Rickne: ”Vi tycker att bristerna i granskningen av Slagen Dam visar på problematiken med att låta personer från andra ämnen göra formella bedömningar av forskares kompetens. Vi håller inte med om att analysen i granskningen ger någon grund för slutsatsen att Slagen Dam brister i kvalitet.”
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se