2013

"Valfrihet i skolan en förutsättning för likvärdighet"

2013-08-22 Dagens Nyheter

DN Debatt skriver två företrädare för Friskolornas Riksförbund om betydelsen av föräldrarnas utbildningsbakgrund. De hänvisar till två forskare som är knutna till IFN: Jonas Vlachos och Gabriel Sahlgren. Debattörerna skriver: "Forskaren Jonas Vlachos konstaterar att för betygen i årskurs nio tycks fördelen med att ha en högutbildad mor ha minskat något mellan 1990 och 2008."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se